Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: 6-8 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 0901.813.097

Email: sm2@themystdongkhoihotel.com

Website: www.banquet.vn

Gửi yêu cầu liên hệ